Share this video with your friends

Teke Yöresi Yörük - Türkmen müziğinin yeni kuşak icracılarından oluşan Teke Trio, Halk sanatçılarının geçmişten, günümüze taşıdıkları sazlı ve sözlü kültür mirasını, özünü bozmadan geleceğe aktarmak misyonuyla kuruldu. Yolları teke yaylalarında kesişen Ali Bedel, Emre Dayıoğlu ve Uğur Önür, günümüzde pek çalınmayan Teke Yöresinin kadim çalgılarıyla dünyaya açılmanın hayallerini kurdular... Üçtelli : Emre DAYIOĞLU Sipsi : Ali BEDEL Kabak Kemane : Uğur ÖNÜR